Integritets- & Cookiepolicy

Integritets- och Cookiepolicy

Nedan ser du SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L. personuppgifts- och cookiepolicy som innehåller information om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar personuppgifter.

  1. Ansvar för dina personuppgifter

www.swedtec.com ägs och underhålls av SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L
Alla frågor som rör dataskydd skickas till följande e-postadress: info@swedtec.com
SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L. ansvarar för en korrekt behandling av de personuppgifter som du lämnar till oss. Vi lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskydds- och sekretesslagarna.

  2. Uppgifter som samlas in och behandlas

Den information vi samlar in från dig kan användas för att:

 • Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
 • Förbättra vår hemsida
 • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
 • Kontakta dig via e-post
 • Administrera ett erbjudande, en offert eller en undersökning

Övrigt:
När du använder vår hemsida samlar vi in uppgifter som rör din användning av hemsidan via cookies eller kakfiler.

  3. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t.ex. för att skicka en beställning.

Samtycke:
Vi lämnar inte vidare dina personuppgifter till en samarbetspartner i syfte att de ska kunna kontakta dig med bra erbjudanden etc. om du inte har gett oss särskilt samtycke till att göra detta. Om vi använder bilder eller videor av dig eller av din fastighet i vår marknadsföring, ber vi före användningen dig om ditt samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skriva till följande e-postadress: info@swedtec.com

Uppfyllande av rättslig förpliktelse:
När lagstiftningen fastställer att vi är rättsligt förpliktade att genomföra en behandling av personuppgifter, kommer vi att genomföra denna behandling i enlighet med vår rättsliga förpliktelse.

  4. Lagringstid

Vi lagrar bara dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt med avseende på de relevanta syftena eller i enlighet med gällande lagstiftning. Vi raderar dina personuppgifter när det inte längre är nödvändigt att lagra dem.

5.  Dina rättigheter
 • Du har rätt att få veta vilka uppgifter SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L. har registrerat och att göra ändringar i dessa uppgifter om de är felaktiga.
 • Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de syften för vilka de samlades in eller om behandlingen är olaglig.
 • Du har rätt att begära att SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L. begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära att vi upphör att skicka dig marknadsföringsmaterial.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsligt format och att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.
 • Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke om vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.

Alla frågor som rör dina rättigheter besvaras genom att skriva till följande e-postadress: info@swedtec.com

  6. Andra hemsidor

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra hemsidor. Denna personuppgiftspolicy gäller bara för vår hemsida. Om du använder länkar till andra hemsidor rekommenderar vi att du läser deras personuppgiftspolicy.

 7.  Vi använder oss av cookies

Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

  8. Uppdatering av vår personuppgiftspolicy 

Vi går regelbundet igenom vår personuppgiftspolicy och publicerar alla uppdateringar på vår hemsida. Denna personuppgiftspolicy uppdaterades senast i maj 2019.
Alla frågor som rör dataskydd besvaras genom att skriva till följande e-postadress: info@swedtec.com

SWEDTEC SERVICIO TÉCNICO S.L