Komplett Varmvattenpaket

Aquarea All in One

Energibesparingar på upp till 80%

Aquarea All in One, är en del av en ny generation värme- och luftkonditioneringssystem som använder en förnyelsebar, gratis energikälla – luften – för att värma eller kyla bostaden och för att producera varmvatten

Supereffektiva varmvattenberedare

Revolutionerande lösning med högeffektivt isolerad tank för varmvatten. Speciellt utvecklad för att effektivisera produktionen av tappvarmvatten. Extremt låga energiförluster.