Complete Hot Water Package

Aquarea All in One

Energy savings of up to 80%

Aquarea All in One, är en del av en ny generation värme- och luftkonditioneringssystem som använder en förnyelsebar, gratis energikälla – luften – för att värma eller kyla bostaden och för att producera varmvatten

Super efficient hot water heaters

Revolutionerande lösning med högeffektivt isolerad tank för varmvatten. Speciellt utvecklad för att effektivisera produktionen av tappvarmvatten. Extremt låga energiförluster.