Komplett Varmvattenpaket

Energibesparingar på upp till 80%

Aquarea är en del av en ny generation värme- och luftkonditioneringssystem som använder en förnyelsebar, gratis energikälla – luften – för att värma eller kyla bostaden och för att producera varmvatten

Energieffektivare, enklare och billigare.

Monoblock-systemet: denna består endast av en utomhusenhet. Installationen ansluts endast till värme och/eller varmvatten

Suppereffektiva beredartankar (tillval)

Lösning med högeffektiva beredartankar: speciellt konstruerade för effektivisera produktionen av tappvarmvatten. Låga energiförluster.