VARMVATTENPAKET Suppereffektiva

Lösning med högeffektiva beredartankar: speciellt konstruerade för effektivisera produktionen av tappvarmvatten. Låga energiförluster.