VARMVATTENPAKET Energieffektivare

Monoblock-systemet: denna består endast av en utomhusenhet. Installationen ansluts endast till värme och/eller varmvatten.