VARMVATTENPAKET Energibesparingar

Aquarea är en del av en ny generation värme- och luftkonditioneringssystem som använder en förnyelsebar, gratis energikälla – luften – för att värma eller kyla bostaden och för att producera varmvatten