KALKLÖSNING Elektrostatiskt kraftfält

Vi monterar kalklösaren på inkommande vattenledning som via ett elektrostatiskt kraftfält krossar kalkpartiklarna, som förs ut i avloppsvattnet.