KALKLÖSNING CE certifierad

CE certifierad och har alla godkännanden som krävs inom EU.