Kalklösning

Miljövänlig

Den är helt miljövänlig och har en strömförbrukning på ca 1,5 €/år. Livslängden är ca 12-15 år.

CE certifierad

CE certifierad och har alla godkännanden som krävs inom EU.

Elektrostatiskt kraftfält

Vi monterar kalklösaren på inkommande vattenledning. Via ett elektrostatiskt kraftfält krossas kalkpartiklarna och förs ut i avloppsvattnet.